Elektrische installatie

Elektrische installaties zijn er in kleine en grote vormen. Onder elektrische installaties worden niet alleen de meterkast bedoeld, maar alles wat met het goed functioneren van het elektrische systeem te maken heeft. Denk daarbij aan bekabeling, railkokers, aarding van de installatie, verlichting, etc. MW Installatie en Montage zorgt op basis van behoefte en mogelijkheden, een goed ontwerp voor een gebouw, gericht op bedrijfszekerheid en energiezuinigheid. Met uiteindelijke als doel: een efficiënte installatie en lage exploitatiekosten. Dit ontwerp voldoet aan alle technische eisen en sluit uiteraard aan het Bouwbesluit. 

Voorschriften elektrische installatie

De regelgeving in Nederland op het gebied van elektrische installaties is redelijk omvangrijk en wordt regelmatig aangepast. Vanuit het Bouwbesluit wordt alleen de veiligheidsbepalingen van NEN 1010, wettelijk aangewezen. Behalve de NEN 1010 zijn er nog vele andere normen en voorschriften waaraan uw installatie moet voldoen. Zo is het onderhoud van bedrijfsmatige elektrische installatie voorgeschreven in de ARBO-wet en vormgegeven in de NEN 3140. 

Onderhoud elektrische installatie

Na in gebruik name van een elektrische installatie is onderhoud van essentieel belang. Goed en regelmatig onderhoudt vergroot de bedrijfscontinuïteit en verkleint de kans op letsel. Vraag MW Installatie en Montage naar de mogelijkheden. Contact op via ons contactformulier of telefonisch op 06-55706902.